Grand Pacific Hotel, Fiji

Ngày đăng: 05-06-2015 | Lượt xem: 2,224
Cung cấp đồ gỗ nội thất và sofa nệm cho dự án khách sạn Grand pacific thuôc đảo Suva, Fiji vào năm 2014.

Michele Decor cung cấp đồ gỗ cho nhà thầu thi công nội thất công trình khách sạn Grand Pacific thuộc đảo Suva, quốc đảo Fiji. Kháh sạn gồm 103 phòng và các khu công cộng khác.

Grand pacific hotel in Suva - Fiji - front view

Grand pacific hotel in Suva - Front view

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Wardrobe

Wardrobe - Grand Pacific Hotel 

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Minibar and working table

 Minibar and working table - Grand Pacific Hotel

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Bedsite table

Bedsite table - Grand Pacific Hotel 

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Bed and headboard

Bed and Bed headboard - Grand Pacific Hotel 

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Vanity

 Vanity - Grand Pacific Hotel 

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Massage table

 Massage table - Grand Pacific Hotel 

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Display table and low table in public area

 Display table and low table in public area - Grand Pacific Hotel 

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Desk and Console  in public area

Desk and Console  in public area - Grand Pacific Hotel 

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Console with minibar was finishing in workshop

Console with minibar was finishing in workshop - Grand Pacific Hotel 

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Desk was finishing in workshop

Desk was finishing in workshop - Grand Pacific Hotel 

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Minibar unit was finishing in workshop

  Minibar unit was finishing in workshop - Grand Pacific Hotel

Michele Decor supply built in and loose furniture for Grand Pacific Hotel - Side table was finishing in workshop

Side table was finishing in workshop - Grand Pacific Hotel 

Tin liên quan


Sản phẩm

Thống kê truy cập  

Tổng truy cập : 223,298

Đang online: 7

GÓC CHÂN THỰC: SẢN XUẤT TẠI XƯỞNG - THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH

Facebook chat