Salon Oto

Post on: 07-04-2019 | View(s): 373
Michele Decor thiết kế và thi công toàn bộ kiến trúc và nội thất Salon oto 3000 m2 sàn

Aqua Mekong Yacht

Post on: 06-06-2015 | View(s): 1,855
Completed supplying built in and loose furniture for the Aqua Mekong Yacht in 2014.

Grand Pacific Hotel in Suva, Fiji

Post on: 05-06-2015 | View(s): 2,180
Completed supplying built in and loose furniture for the Grand Pacifc Hotel in Suva Island, Fiji in 2014.

Hyatt Regency Danang

Post on: 05-06-2015 | View(s): 2,431
Completed supplying built in and loose furniture for the five star Hyatt Regency Danang resort in 2013.

Mia Resort Nha Trang

Post on: 02-06-2015 | View(s): 2,617
Completed supplying built in and loose furniture for the five star Mia Nha Trang Resort in 2012.

Novotel Hotel Saigon

Post on: 04-06-2015 | View(s): 2,471
Completed supplying built in and loose furniture for the fourth star Novotel Saigon Hotel in 2013.

Intercontinental Nha Trang

Post on: 03-06-2015 | View(s): 2,657
Completed supplying built in and loose furniture for the six star Intercontinental Hotel Nha Trang in 2013.

Apricot Hotel Hanoi

Post on: 03-06-2015 | View(s): 2,654
Completed supplying built in and loose furniture for the fourth star Apricot Hotel Hanoi in 2014.

InterContinental Danang

Post on: 30-05-2015 | View(s): 4,023
Completed supplying built in and loose furniture for the five star InterContinental Danang Sun Peninsula Resort in 2011.

WORKSHOP & SITE CONSTRUCTION

Facebook chat